AGB

Teslimat ve ödeme koşulları

Bu teslimat ve ödeme koşulları, CMC Consumer Medical Care GmbH, Eichendorffstrasse 12-14, 89567 Sontheim/Brenz’in girişimcilere yaptığı tüm satışlar için geçerlidir.

Bu anlamda bir girişimci, hukuki bir işlem gerçekleştirirken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetini icra eden gerçek veya tüzel kişi veya hukuki ehliyete sahip bir ortaklıktır.

1. Fiyatlar
Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, ilgili ürünler ve lojistik hizmetleri için sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan fiyatları faturalandırırız.

2 Sözleşmenin imzalanması
Müşterinin teklifi, siparişin e-posta, telefon veya faks yoluyla bize iletilmesinde yatmaktadır. Sözleşme, bir sipariş onayı göndererek bu teklifi kabul ettiğimizde sonuçlanır. Alındı teyidinin önceden gönderilmesi teklifin kabul edildiği anlamına gelmez.

3. Teslimat süresi
a. Tarafımızdan belirtilen teslimat süreleri, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, sabit tarihler değildir. Kararlaştırılan teslimat süresinin aşılması halinde, müşterinin yasal hükümler çerçevesinde cayma hakkı bulunmaktadır.

b. Kısmi teslimat yapma hakkımız saklıdır. Her kısmi teslimat, bu teslimat ve ödeme koşulları anlamında özel bir siparişin tamamlanması olarak kabul edilecektir.

c. Ayrıca, siparişleri yerine getirilmesi için üçüncü bir tarafa iletme hakkımızı saklı tutarız.

4. risk transferi
Her durumda, sevkiyat riski müşteriye ait olacaktır. Bu, malların kendi teslimat servisimiz tarafından taşınması durumunda da geçerlidir.

5. Ödeme
a. Satın alma bedelinin kararlaştırılan süreler içinde ödenmesi gerekmektedir.

b. Son teslim tarihleri ancak paranın belirtilen süre içinde tarafımıza ulaşması veya ödeme üzerine koşulsuz olarak alacak kaydedilmesi halinde yerine getirilir.

c. Müşteri, e-posta adresini vererek, aksi kararlaştırılmadıkça, bizden gelen faturaları müşteri tarafından sağlanan e-posta adresine elektronik olarak almayı kabul eder. Bu durumda, faturayı posta yoluyla göndermekten feragat edecektir. Müşteri, faturanın e-posta yoluyla tüm elektronik teslimatlarının müşteri tarafından sağlanan e-posta adresine tarafımızdan usulüne uygun olarak iletilebilmesini sağlayacak ve filtre programları veya güvenlik duvarları gibi teknik ekipmanları buna göre uyarlayacaktır. Müşteri, faturanın gönderileceği e-posta adresindeki herhangi bir değişikliği derhal bize bildirmelidir.

d. Mallar, vade tarihinden ve faturanın alınmasından sonra 30 gün boyunca ödenmemişse, müşteri bir hatırlatmaya gerek kalmadan temerrüde düşecektir. Bu durumda, ilgili cari baz faiz oranının %9 puan üzerinde gecikme faizi almaya hak kazanacaktır. Oluşan tüm hatırlatma masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır. Buna ek olarak, gecikmeden kaynaklanan daha yüksek bir zarar ortaya çıkarsa, bu da ileri sürülebilir. e. Faturaların ödenmesi bir satın alma merkezi, bir mutabakat hesabı veya benzer bir kurum aracılığıyla gerçekleştirilecekse, bu durum önceden açık yazılı onayımızı gerektirecektir. Aynı durum bir hesap değişikliğinin amaçlanması halinde de geçerli olacaktır.

6. unvanın saklı tutulması
a. Teslim edilen mallar, sözleşmenin imzalanması sırasında müşteriyle olan iş ilişkisinden kaynaklanan tüm alacakların tam olarak ödenmesine kadar (bkz. 6.a.) mülkiyetimizde kalır.

b. Müşteri, tarafımızdan teslim edilen malları normal iş akışı içinde satma hakkına sahiptir. Mülkiyeti teminat yoluyla rehin verme veya devretme hakkına sahip değildir. Müşteri, tarafımızdan teslim edilen mallara üçüncü şahıslar tarafından el konulması durumunda, el koyma tutanağını bize göndererek derhal bizi bilgilendirecektir.

c. Müşteri, mülkiyeti muhafaza kaydıyla malları yeniden satarken haklarımızı güvence altına almakla yükümlüdür. Nakit olmayan satış durumunda, alıcısına karşı olan taleplerini bize peşinen devretmektedir.

Toplam alacaklarımızın %120’sinden fazlası şüphesiz bu tür temliklerle teminat altına alınmışsa, ödenmemiş alacakların fazlası müşterinin talebi üzerine kendi takdirimize bağlı olarak serbest bırakılacaktır.

7. Kusurlar için talepler
a. Aşağıdaki hükümler uyarınca kusurları giderme yükümlülüğümüz yalnızca bir kusur bildiriminde bulunulması halinde söz konusu olacaktır

  • malların dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda fark edilebilecek kusurlar söz konusu olduğunda, teslimattan sonraki 14 gün içinde.
  • bariz olmayan kusurlar söz konusu olduğunda, keşfedilmelerinden hemen sonra

Haklı kusur bildirimleri durumunda, yalnızca ek performans sağlamakla yükümlüyüz. Sonraki performansın mümkün olmaması veya başarısız olması halinde, müşteri ekonomik verimlilik ilkesini dikkate alarak indirim talep edebilir veya sözleşmeden çekilebilir.

b. HGB’nin 377. maddesi geçerlidir.

8. performans aksamaları
a. Mücbir sebepler, savaş, isyan, endüstriyel eylem, resmi önlemler, enerji veya hammadde sıkıntısı, operasyonel aksaklıklar vb. gibi öngörülemeyen olaylar, var oldukları süre boyunca bizi teslim etme yükümlülüğünden kurtaracaktır. Bu koşullar kararlaştırılan teslimat tarihinden itibaren bir aydan daha uzun sürerse, hem müşteri hem de biz sözleşmeden o ölçüde cayma hakkına sahibiz. Müşteri bu durumlarda tazminat talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

b. Bir girişimci ile sözleşmenin imzalanmasından sonra müşterinin ödeme güçlüklerinden haberdar olursak veya güvenilir bir kaynaktan ödeme güçlüklerine işaret eden tatmin edici olmayan bilgiler alırsak, uygun teminat talep edebilir ve – bu teminat verilmezse – sözleşmeden çekilebiliriz.

c. Müşteri kararlaştırılan tarihe kadar malların tamamını kabul etmezse veya ödeme yükümlülüklerini yerine getirmezse, müteakip ifa talebimiz tarafımızca belirlenen sürenin sona ermesiyle başarısız olmuşsa, müteakip teslimat hakkı sona erecektir (§ 281 BGB). Müşterinin sorumlu olduğu tüm kötü performans durumlarında, sözleşmeden çekilme hakkına ek olarak tazminat talep etme hakkına da sahip olacağız.

d. Yukarıda belirtilen cayma hakkını aşağıdaki hükümlere uygun olarak kullandığımız sürece b. ve c. Cayma hakkımızı kullanmamız halinde, tarafımızdan ağır ihmal veya kasıtlı bir davranış olmadığı sürece, müşterinin tazminat talepleri açıkça hariç tutulur.

e. Müşteri sadece karşı talepleri kabul etmemiz veya bunların yasal olarak tespit edilmiş olması halinde bize karşı taleplerini mahsup edebilir veya bu tür talepler nedeniyle bir alıkoyma hakkı ileri sürebilir.

9. Ambalaj Yasası kapsamındaki yükümlülükler
a. Madde 15 paragrafı uyarınca. Ambalaj Kanunu’nun 1. maddesinin 1. cümlesi, nakliye ambalajı üreticileri ve dağıtıcıları (No. 1), kullanımdan sonra özel nihai tüketicilerde genellikle atık olarak tahakkuk etmeyen satış ve ikincil ambalajlar (No. 2), Bölüm 7 (1) uyarınca sistem uyumluluğu bulunmayan satış ve ikincil ambalajlardır. Ambalaj Kanunu’nun 5. maddesi, sistem katılımı mümkün değildir (No. 3), kirletici içeren içeriklerin satış ambalajı (No. 2). 4) veya yeniden kullanılabilir ambalajlar (no. 5) piyasaya sürdükleri ambalajlarla aynı tür, şekil ve boyuttaki kalıntılardan arındırılmış kullanılmış ambalajları, yeniden kullanmak veya geri dönüştürmek amacıyla, fiilen teslim edildiği yerde veya hemen yakınında ücretsiz olarak geri almakla yükümlüdür.

Aksi kararlaştırılmadıkça, Alman Ambalaj Yasası’nın 15. maddesi uyarınca geri alma yükümlülüklerine uymak için, tarafımızdan teslim edilen ambalajların müşteriden geri alınmasını ve uygun ve profesyonel bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacağız. İade, müşterinin talebi üzerine tarafımızdan görevlendirilecek üçüncü bir tarafça ambalajın teslim alınması yoluyla gerçekleştirilecektir. Tahsilat için yapılan masraflar ve

Müşteri geri dönüşüm masraflarını karşılayacaktır. Tarafımızdan tedarik edilen ambalajın bu yönetmeliğe uygun olarak iade edilmemesi halinde, masrafları kendisine ait olmak üzere ambalajın uygun ve doğru bir şekilde geri dönüştürülmesinden müşteri sorumlu olacaktır.

b. Müşteri § 3 paragrafı anlamında bir nihai dağıtıcı ise. Ambalaj Kanununun 13. maddesinin 15. paragrafı uyarınca sorumlu olacaktır. Ambalaj Yasası’nın 1. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, nihai tüketicilerin ambalajın iade seçeneği hakkında makul ölçüde uygun önlemlerle bilgilendirilmesi. 1. Ambalaj Yasası’nın 1 ila 5. maddeleri ve bunların amaçları.

10. doğrudan pazarlama
Mal ve hizmetlerimizin satın alınması durumunda, satın alma sırasında toplanan e-posta adresini kullanarak doğrudan reklamın bir parçası olarak size kendi benzer mal veya hizmetlerimiz hakkında bilgi gönderme hakkına sahibiz (bkz. Madde 7 (3) UWG). E-posta adresinizin kullanımına, temel ücretlere göre iletim maliyetleri dışında herhangi bir maliyete maruz kalmadan istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Bir itiraz durumunda, e-posta adresinizi artık doğrudan pazarlama için kullanmayacağız.

11. muhteli̇f
a. Sözleşme ilişkisinden doğan tüm yükümlülükler için ifa yeri Sontheim/Brenz’dir.

b. Sözleşme ilişkisi, teslimatlar yurtdışında yapılsa bile Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması hükümleri uygulanmayacaktır.

c. Müşteri ile sözleşme ilişkisinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için yargı yeri Münih I Bölge Mahkemesi veya yasal bir yargı yeridir.

d. Çelişkili genel şartlar ve koşullar işbu belge ile açıkça reddedilmektedir. Bunlar yalnızca, en azından metin biçiminde kabul ettiğimiz takdirde ve ölçüde geçerli olacaktır.

e. Bu teslimat ve ödeme koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Bu durumda, geçersiz hükümle güdülen amaca mümkün olduğunca yaklaşan bir hüküm üzerinde mutabık kalırız.

f. Tarafımıza yapılacak bildirim veya beyanların en azından metin şeklinde olması gerekmektedir.

g. CMC, Fransa pazarı için ambalaj ve/veya ürün üreten veya ithal eden bir şirket olarak şeffaflık sorumluluğunu, onaylı üretici birliği CITEO üyeliği aracılığıyla Fransa pazarı için aşağıdaki Benzersiz Tanımlayıcıyı (IDU) sağlayarak yerine getirir.

Fransız-Alman Sanayi ve Ticaret Odası Ev Ambalajı Bölümü yayınladı: FR208510_01CMON